Felhasználási feltételek

Általános felhasználási feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, ÁFF. vagy Dokumentum.) a Christina Fashion (Székhely: 4334 Hodász Sója Miklós utca 29.; Adószám: 48209915-1-35; e-mail: info@christinafashion.hu; telefonszám: (+06 30 229 0454, a továbbiakban: Üzemeltető vagy Christina Fashion vagy Szolgáltató) által üzemeltetett www.christinafashion.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó vagy Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

A Christina Fashion mint az christinafashion.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Christina Fashion rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet az christinafashion.hu erre a célra szolgáló felülete, a Christina Fashion által küldött hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat.

Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon, az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni a Weboldalon. A Felhasználó/Vásárló jogosult az Általános Felhasználási Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők:

Christina Fashion magyar vállalkozás (székhely: 4334 Hodász Sója Miklós utca 29, adószám: 48209915-1-35).

Christina Fashion weboldalon található felület, amely a Christina Fashion-on kívül a christinafashion.hu-n forgalmazóként jelenlevő vállalkozás termékeit és szolgáltatásait jeleníti meg.

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki az divattech.hu oldal tartalmához hozzáfér.

Ügyfél: az a Felhasználó, aki a christinafashion.hu oldal látogatója, felhasználója – elfogadva ezáltal a christinafashion.hu.hu Általános Felhasználási Feltételeit. 

Vásárló: az az Ügyfél, aki a Christina Fashion oldalon keresztül megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 16. életév betöltése.

Tartalom: – minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető; – minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld; – az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail) a christinafashion.hu által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a Christina Fashion oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a Christina Fashion oldalon megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt.

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; a Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni.

Értékelés: az Ügyfél által valamely Termékről vagy Szolgáltatásról írt, a terméklapon megjelenített vélemény.

Minősítés: Termékkel vagy Szolgáltatással kapcsolatos elégedettséget kifejező, a terméklapon csillagok formájában megjeleníthető értékelési forma.

Hozzászólás: a terméklapon megjelenített vélemény vagy megjegyzés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.

2. Az információk hozzáférhetősége

A kereskedő vállalja, hogy mindig a vásárló rendelkezésére áll a következőkkel információkkal:
• információ a kereskedő kilétéről (szervezetének adatai, székhelye, a cég nyilvántartási száma);
• kapcsolattartási adatok, amelyek lehetővé teszik a vásárló számára a gyors és hatékony kommunikáció a kereskedő (e-mail cím, telefonszám);
• az online áruház által kínált szolgáltatások/termékek alapvető jellemzőiről, ideértve az értékesítés utáni szolgáltatásokat és garanciákat is;
• információ a termékek vagy szolgáltatások szállításának formáiról és feltételeiről, különösen a szállítás helyére és idejére vonatkozóan;
• fizetési módra vonatkozó információk;
• információk a szerződés visszavonásának időtartamáról és a felmondás feltételeiről;
• információk a vásárlói panaszkezelés folyamatáról,
• információk az vásárlóval való kapcsolattartásáról és a kapcsolattartás pontjáról

3. A személyes adatok biztonsága
Az adatok biztonságáról az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik és minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében.

Az engedélyezett online e-kereskedelmi rendszerek felelősek a biztonságos engedélyezésekért és a bankkártya-tranzakciókért. A bankkártya-engedélyek valós időben, az adatok azonnali ellenőrzésével történnek a bankokban. A kártyainformációkat nem kerülnek tárolásra a kereskedő szerverén.

A biztonság szempontjából a vásárló felelős a nevének és jelszavának biztonságáért, valamint a számítógépén található szoftverek megfelelő védelméért és víruskeresők használatáért.

3.1. Személyes adatok gyűjtése
A weboldalon történő megrendeléshez meg kell adni: a teljes nevet, a pontos címet, telefonszámát és e-mail címét.
A Facebookon keresztül történő megrendeléskor a következő adatok szükségesek: teljes név, pontos cím, telefonszám és e-mail cím.
A Christina Fashion weboldalon végzett felmérésekkel kapcsolatban a felhasználó, ha akarja, megadhatja a születési dátumát, a nemet, az életkorát, a testméreteit, stb.

Az vásárlói igények kielégítése érdekében a Christina Fashion válaszolhat a felhasználóknak e-mailben, levélben, telefonon, csevegésben stb., és a következő adatokat gyűjtheti: keresztnév, vezetéknév, születési dátum, nem, e-mail cím, kézbesítési cím, mobiltelefonszám és testméretek.

3.2 Nem személyes adatok gyűjtése.
Amikor a felhasználó belép a Christina Fashion webhelyre, olyan adatok is mint például a webhely hozzáférési száma, a hozzáférési idő, a megtekintett cikkek stb. automatikusan fel vannak jegyezve (nem a regisztráció részeként).
Ezeket az információkat a vállalati statisztikákhoz, valamint az oldal tartalmának és biztonságának javításához használják.

A felhasználó megakadályozhatja a személyes adatok gyűjtését a cookie-kat használva, az internetböngészőjében a megfelelő beállításokkal.
Ha a felhasználó nincs regisztrálva, a nem személyes adatokat olyan szolgáltatások is gyűjtik, mint a Google Analytics, az Iprom, az AdServer stb, amelyek telepítik a cookie-t a felhasználó számítógépére.
Ezek a szolgáltatások soha nem rögzítik a személyes adatokat cookie-k segítségével.

A Christina Fashion Facebook és Christina Fashion Instagram oldalak használatával, fényképek és videók önkéntes közzétételével a Christina Fashion Facebook és Christina Fashion Instagram oldalakon a felhasználó lehetővé teszi a Christina Fashion oldal rendszergazdájának (Inteko doo, Slap 3e, 5271 Vipava), hogy reklámcélokra felhasználja a közzétett tartalmat más Fenzy oldalaknál is a csoporton belül, illetve alkalmazza különféle hirdetési kampányokhoz és kommunikációhoz a Christina Fashion Facebook és Instagram oldalainak más felhasználóival.

4. Kiskorúak védelme
A Christina Fashion kereskedője nem fogad el megrendeléseket olyan személytől, akiről tudja vagy gyanítja, hogy kiskorú, anélkül, hogy a kereskedőnek külön hozzájárulása engedélye lenne a kiskorú szüleitől vagy gondviselőitől.
A szülők vagy gondviselők engedélye nélkül a kereskedő nem fogad el személyes adatokat a kiskorúaktól, és a gyermektől kapott információkat nem továbbítja harmadik feleknek, kivéve, ha azok kiskorú szüleitől vagy gondviselőitől származnak.

5. Felelősség
A Christina Fashion mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon közzétett információk frissüljenek és javításra kerüljenek, bár a termék tulajdonságai, szállítási ideje vagy ára gyorsan változhat, így előfordulhat, hogy a kereskedő nem tudja kijavítani az oldalon közzétett adatokat időben.

A kereskedő megpróbál pontos termékfotókat biztosítani a webáruházában, mégis azokat csak illusztrációként kell tekinteni. A termékfotók nem nyújtanak pontos termékjellemzőket.

6. Panaszkezelés
A kereskedő betartja a hatályos fogyasztóvédelmi szabályokat, emellett hatékony panaszkezelő rendszerrel rendelkezik, illetve egy olyan kapcsolattószeméllyel is, aki problémák esetén e-mailben vagy rendkívüli esetekben telefonon kapcsolatba léphet a vásárlóval a panasz kezelése érdekében.

A kereskedőnek 5 munkanapon belül reagálnia kell a hozzá beérkezett panaszra, illetve tájékoztatnia kell a vásárlót a panasz megoldásának hozzávetőleges idejéről, és folyamatosan informálnia kell a megoldási folyamat előrehaladásáról is.

A kereskedő mindig törekszik a problémák lehető legjobb megoldására, kölcsönös megállapodás alapján.

Ha a panaszt nem sikerül békés úton megoldani, a ljubljanai bíróság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a kereskedő és a vásárló közötti viták rendezésére.

A kereskedő és a vásárló, mint az e-kereskedelem résztvevői, kölcsönösen elismerik az elektronikus üzenetek érvényességét a bíróságokon.

Ezekre az általános szerződési feltételekre, valamint a kereskedő és a vásárló közötti minden vitára a szlovén anyagi és eljárási jog vonatkozik, anélkül, hogy alkalmaznák a nemzetközi magánjog azon szabályait, amelyek bármilyen más törvény alkalmazását indokolná.

Minden olyan kapcsolatra, jogra és kötelezettségre, amelyre az ezen Általános Feltételek nem terjednek ki, az elektronikus kereskedelemről szóló törvény, a személyes adatok védelméről szóló törvény és a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. A tevékenység általános feltételeinek változásai
Az a vásárló, aki nem ért egyet a jelen Általános Feltételek módosításával, az ennek bejelentésétől számított nyolc napon belül visszavonja regisztrációját.
A regisztráció törlését a felhasználónak írásban kell megtennie a kereskedő számára.

Utolsó frissítés: 2023. szeptember 24